Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Spolehlivost léčby bolesti zad

Spolehlivost léčby bolesti zad pulzní magnetoterapií testoval u 40 pacientů ve své randomizované a placebem kontrolované studii výzkumný tým R. N. Hardena (2007).

Během léčby se v prvních dvou týdnech neprojevily žádné rozdíly mezi placebo skupinou a skupinou podstupující nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Poté však byla ve výsledcích zaznamenána výrazná změna. U pacientů ovlivněných působením pulzního magnetického pole došlo po dvou týdnech k mnohem výraznějšímu zlepšení. Jejich bolest se ve srovnání s placebo skupinou zmírnila o 20% a více.

Výsledky této studie tedy potvrzují analgetické účinky pulzního magnetického pole o frekvenci 2 Hz a intenzitě 15 mT.

Zároveň výsledky studie dokládají, že se tyto účinky mohou dostavit až po dvou týdnech pulzní magnetoterapie. To však podle autorů nemá vliv na její prospěšnost a měla by se proto stát součástí celostní péče.

Zdroj: Harden, R. N. et al. (2007) Prospective, Randomized, Single-Blind, Sham Treatment-Controlled Study of the Safety and Efficacy of an Electromagnetic Field Device for the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Pilot Study. Pain Practice. 7 (3), 248–255.

Studie o bezpečnosti a účinnosti elektromagnetického pole při léčbě bolesti zad / Prospective, Randomized, Single-Blind, Sham Treatment-Controlled Study of the Safety and Efficacy of an Electromagnetic Field Device for the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Pilot Study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714104

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.