Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Stimulace růstu kostí

Stimulace růstu kostí působením nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie byla testována u 77 pacientů se zlomeninou krčku stehenní kosti výzkumným týmem představitelů dvou významných italských universit (Faldini et al., 2010).

Zlomeniny krčku stehenní kosti jsou běžné predevším u starších lidí, u kterých se celkem těžko hojí i díky většinou přítomné osteoporóze. Jsou často způsobeny menším traumatem, třeba pádem.

Tato studie z těchto důvodů hledala alternativu ke komplikovaným zákrokům, jakou je například náhrada kyčelního kloubu, a snažila se zjistit, zda nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dokáže zkrátit čas srůstání kosti, zvýšit procento zhojených kostí a oddálit případné odumírání krčku stehenní kosti (osteonekrózu).

Pacienti byli náhodně rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny. Léčba představovala osmihodinovou aplikaci pulzní magnetoterapie denně po dobu 90 dní. Hojení zlomenin bylo hodnoceno pomocí rentgenu po 30, 60 a 90 dnech.

Závěrečné výsledky odhalily, že u takovýchto případů pulzní magnetoterapie zaručuje téměř 100% šanci na hojení!U kontrolní skupiny se hojilo pouze 69% zlomenin.

Zároveň byly potvrzené analgetické účinky pulzního magnetického pole, protože při každé kontrole bylo u aktivní skupiny zjištěno výrazné zmírnění bolesti oproti kontrolní skupině. Tato studie tedy jasně dokazuje, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie urychluje hojení zlomenin a také zmírňuje bolest, což má za následek i lepší kvalitu života pacientů.

Zdroj: Faldini, C. et al. (2010) Electromagnetic bone growth stimulation in patients with femoral neck fractures treated with screws: Prospective randomized double-blind study. Current Orthopaedic Practice. [Online] 21 (3), 282–287.

Elektromagnetická stimulace růstu kostí u pacientů se sešroubovanou zlomeninou krčku stehenní kosti: prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie / Electromagnetic bone growth stimulation in patients with femoral neck fractures treated with screws: Prospective randomized double-blind study 
http://www.researchgate.net/publication/232214268_Electromagnetic_bone_growth_stimulation 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.