Tlumení bolestí pomocí různého dávkování

Editor: | 5 února 2020

Tlumení bolestivých stavů pomocí různého dávkování pulzní magnetoterapie bylo zkoumáno v klinické studii pomocí zobrazovací metody funkční magnetické rezonance. Na vyvolanou akutní termální bolest byly u 47 dobrovolníků použity kromě různých výkonů také frekvence 9, 5, 3 a 1 Hz.

Na základě výsledků minulých studií byly sledovány změny v hippokampu, ipsilaterální inzule a přední cingulární kůře, jelikož vliv pulzní magnetoterapie na zpracování a ztrátu vnímání bolesti byl prokázán právě v těchto centrálních strukturách mozku.

Konkrétní intenzita aplikovaného pulzního magnetické pole se zde projevila úměrnou změnou BOLD aktivity.Změna této aktivity byla zaznamenána právě BOLD fMRI metodou, neboli Blood Oxygenation Level Dependant zobrazením funkční magnetické rezonance.

Zjednodušeně řečeno byl vliv pulzní magnetoterapie studován na základě zobrazení a porovnávání hodnot okysličení krve, a to právě ve výše zmíněných aktivních oblastech mozku.

Výsledky potvrdily, že reakce organismu na bolest, tedy snížené vnímání bolesti, je úměrná intenzitě pulzní magnetoterapie.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Evidence for a dose-dependent effect of pulsed magnetic fields on pain processing. Neuroscience Letters. [Online] 482 (2), 160–162.

Důkaz závislosti dávkování na míře působení pulzní magnetické terapie na zpracování bolesti / Evidence for a Dose-dependent Effect of Pulsed Magnetic Field on Pain Processing

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643187

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bolestivé stavy

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x