Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Tlumení bolestí pomocí různého dávkování

Tlumení bolestivých stavů pomocí různého dávkování pulzní magnetoterapie bylo zkoumáno v klinické studii pomocí zobrazovací metody funkční magnetické rezonance. Na vyvolanou akutní termální bolest byly u 47 dobrovolníků použity kromě různých výkonů také frekvence 9, 5, 3 a 1 Hz.

Na základě výsledků minulých studií byly sledovány změny v hippokampu, ipsilaterální inzule a přední cingulární kůře, jelikož vliv pulzní magnetoterapie na zpracování a ztrátu vnímání bolesti byl prokázán právě v těchto centrálních strukturách mozku.

Konkrétní intenzita aplikovaného pulzního magnetické pole se zde projevila úměrnou změnou BOLD aktivity.Změna této aktivity byla zaznamenána právě BOLD fMRI metodou, neboli Blood Oxygenation Level Dependant zobrazením funkční magnetické rezonance.

Zjednodušeně řečeno byl vliv pulzní magnetoterapie studován na základě zobrazení a porovnávání hodnot okysličení krve, a to právě ve výše zmíněných aktivních oblastech mozku.

Výsledky potvrdily, že reakce organismu na bolest, tedy snížené vnímání bolesti, je úměrná intenzitě pulzní magnetoterapie.

Zdroj: Robertson, J. A. et al. (2010) Evidence for a dose-dependent effect of pulsed magnetic fields on pain processing. Neuroscience Letters. [Online] 482 (2), 160–162.

Důkaz závislosti dávkování na míře působení pulzní magnetické terapie na zpracování bolesti / Evidence for a Dose-dependent Effect of Pulsed Magnetic Field on Pain Processing

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643187

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.