Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Vhodná podpora hojení zlomeniny předloktí

Vhodná podpora hojení zlomeniny předloktí byla předmětem randomizované a placebem kontrolované studie (Cheing et al., 2005) publikované ve vědeckém časopise Journal of Rehabilitation Medicine. Výzkumný tým se snažil u ledování a pulzní magnetoterapie určit za pomoci odpovídajích kontrolních skupin nejúčinnější léčbu.

Zlomeniny distální části radia jsou častým důsledkem špatného dopadu na ruce. Cílem léčebného plánu je pak nejen správně srostlá kost, ale i podpora zachování maximální funkce s minimálními následnými komplikacemi. S tím souvisí i léčba bolesti a otékání, ke které u většiny pacientů dochází po sundání sádry. Tato studie proto chtěla zjistit, jestli jakákoliv pětidenní kombinace pulzní magnetoterapie a ledování dokáže zmírnit bolest a otékání a pomoci rozhýbat zápěstí.

Celkem 83 pacientů, kterým byla po 6 týdnech sundána sádra, bylo rozděleno do čtyř skupin. Jedna skupina přikládala led a zároveň podstoupila pulzní magnetoterapii. Oproti tomu druhá skupina sice přikládala led, ale v kombinaci s předstíranou pulzní magnetoterapií. Třetí skupina absolvovala pouze pulzní magnetoterapii a čtvrtá oproti tomu pouze předstíranou pulzní magnetoterapii. Výsledky byly zaznamenány po 1, 3 a 5 dnech a porovnány se záznamy ze vstupní prohlídky.

Na základě závěrečného vyhodnocení nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie prokázala  oproti kontrolním skupinám výrazné analgetické a hojivé účinky. Po třech dnech jak pulzní magnetoterapie v kombinaci s ledováním, tak samotná pulzní magnetoterapie zmírnily bolest i otok o více jak 15%. Po pěti dnech léčby už to bylo 40% u pulzní magnetoterapie kombinované s ledováním a 25% u samotné pulzní magnetoterapie.

Při zapojení účinků nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole ke klasické léčbě zlomenin předloktí dochází tedy k mnohem lepším léčebným výsledkům, jelikož pulzní magnetoterapie ještě více zmírňuje bolest a podporuje hojení zlomenin zápěstí.

Zdroj: Cheing, G. et al. (2005) Ice and pulsed electromagnetic field to reduce pain and swelling after distal radius fractures. Journal of Rehabilitation Medicine (Taylor & Francis Ltd). 37 (6), 372–377.

Led a pulzní elektromagnetické pole ke zmírnění bolesti a otoku způsobených zlomeninou distálního radia / Ice and pulsed electromagnetic field to reduce pain and swelling after distal radius fractures

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.