Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Vyhodnocení dříve publikovaných klinických závěrů o účinnosti pulzní magnetoterapie na bolesti zad

Vyhodnocení dříve publikovaných klinických závěrů o účinnosti pulzní magnetoterapie na bolesti dolní části zad bylo v roce 2016 předmětem bádání výzkumného týmu z univerzity v Portu v Portugalsku.

Právě bolest v dolní části páteře je celosvětově nejrozšířenějším muskuloskeletálním stavem u široké populace. V tomto smyslu terapie pulzním elektromagnetickým polem (PEMP) ukázala významné klinické přínosy hned v několika muskuloskeletálních případech. Cílem této studie tedy bylo kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení těchto přínosů a především ověření analgetických účinků pulzní magnetoterapie u pacientů s patologickými stavy.

Konkrétně bylo provedeno rozsáhlé vyhledávání v několika hlavních databázích ověřených klinických studií (Pubmed, Scopus, Cochrane Library a PEDro), aby se posoudila účinnost terapie PEMP při snižování bolesti a klinické symptomatologie u pacientů s patologickými bolestmi páteře. Vyhledávání probíhalo od ledna 2005 do srpna 2015 a bylo provedeno dvěma nezávislými vyšetřovateli, kteří zkoumali nejvýznamnější studie. Šest studií bylo nakonec zařazeno do kvalitativní analýzy a pět do kvantitativní analýzy.

Vybrané studie prokázali jasnou tendenci výrazným zmírňováním bolestí u skupin pacientů podstupujících pulzní magnetoterapii. Aplikace pulzních magnetických polí jsou prokazatelně a nepopiratelně schopné zmírnit intenzitu bolesti a zlepšit funkčnost zad u jedinců s bolestmi páteře. Autoři však zároveň připouštějí, že je zapotřebí dalšího výzkumu týkajícího se účinků PEMP terapie na různé druhy bolesti zad se standardizovanými protokoly, aby se dosáhlo konečných závěrů u všech konkrétních případů.

Zdroj: Andrade, R., Duarte, H., Pereira, R., Lopes, I., Pereira, H., Rocha, R., & Espregueira-Mendes, J. (2016). Pulsed electromagnetic field therapy effectiveness in low back pain: A systematic review of randomized controlled trials. Porto Biomedical Journal, 1(5), 156-163.

Účinnost terapie pulzním elektromagnetickým polem u bolesti dolní části zad: systematický přehled randomizovaných kontrolovaných studií / Pulsed electromagnetic field therapy effectiveness in low back pain: a systematic review of randomized controlled trials

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444866416300514

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.