Zefektivnění hojení zlomenin holenních kostí

Editor: | 5 února 2020

Zefektivnění hojení zlomenin holenních kostí za pomoci pulzní magnetoterapie testoval na 45 pacientech tým W. J. Sharrarda (1990) a poznatky byly následně publikovány v Journal of Bone and Joint Surgery.

Do studie bylo zařazeno celkem 45 zlomenin holenních kostí. Všechny byly standardně léčené, avšak průměrná doba léčby u nich byla díky pomalému srůstání překročena už o více než 16, ale méně než 32 týdnů. Jednalo se o středně těžká až těžká posunutí kosti, o vybočení či rozmělnění nebo kombinaci léze se středně těžkou až těžkou újmou na kůži a měkkých tkáních.

Léčba byla provedena u skupiny s aktivní léčbou (20 pacientů) pulzní elektromagnetickou stimulací. 25 pacientů bylo zařazeno do skupiny s placebem. Studie trvala 12 týdnů. Rentgenové snímky byly hodnoceny slepě a nezávisle radiologem a ortopedickým chirurgem.

Statistická analýza ukázala před zahájením terapie, že všichni pacienti byli srovnatelní ve všech parametrech kromě věku. Věk ale neměl vliv na výsledek a efekt léčby.

Nezávislé hodnocení aktivní skupiny radiologem potvrdilo srůst zlomenin u pěti pacientů a výrazné zlepšení zlomenin u dalších 5 pacientů. U zbylých 10 pacientů v aktivní skupině nedošlo k další výraznější změně. V kontrolní skupině naopak došlo k srůstu pouze jedné zlomeniny a výrazně lepším výsledkům u jednoho dalšího pacienta. U zbylých 23 pacientů v kontrolní skupině nenastala žádná změna.

Výsledky tedy poukázaly na výrazný rozdíl mezi oběma skupinami. Skupina s aktivní léčbou měla dle Fischerova exaktního testu výsledky výrazně lepší. Posouzení ortopeda potvrdilo srůst devíti zlomenin a nezhojení 11 zlomenin v aktivní skupině. Naopak v kontrolní skupině došlo podle ortopeda k srůstu 3 zlomenin a nezhojení 22 zlomenin. Takže i tato byla výrazně lepší u skupiny s aktivní léčbou.

Pulzní magnetoterapie tedy významně ovlivňuje hojení zlomenin holenní kosti. Nejen že výrazně přispívá ke zkrácení doby léčby, ale i k lepšímu srůstu kostí.

Zdroj: Sharrard, W. J. (1990). A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures. The Journal Of Bone And Joint Surgery. British Volume72(3), 347-355.

Dvojitě zaslepená studie pulzních elektromagnetických polí u zpomaleného srůstání zlomenin holenních kostí / A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Zlomeniny

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x