Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Zefektivnění hojení zlomenin holenních kostí

Zefektivnění hojení zlomenin holenních kostí za pomoci pulzní magnetoterapie testoval na 45 pacientech tým W. J. Sharrarda (1990) a poznatky byly následně publikovány v Journal of Bone and Joint Surgery.

Do studie bylo zařazeno celkem 45 zlomenin holenních kostí. Všechny byly standardně léčené, avšak průměrná doba léčby u nich byla díky pomalému srůstání překročena už o více než 16, ale méně než 32 týdnů. Jednalo se o středně těžká až těžká posunutí kosti, o vybočení či rozmělnění nebo kombinaci léze se středně těžkou až těžkou újmou na kůži a měkkých tkáních.

Léčba byla provedena u skupiny s aktivní léčbou (20 pacientů) pulzní elektromagnetickou stimulací. 25 pacientů bylo zařazeno do skupiny s placebem. Studie trvala 12 týdnů. Rentgenové snímky byly hodnoceny slepě a nezávisle radiologem a ortopedickým chirurgem.

Statistická analýza ukázala před zahájením terapie, že všichni pacienti byli srovnatelní ve všech parametrech kromě věku. Věk ale neměl vliv na výsledek a efekt léčby.

Nezávislé hodnocení aktivní skupiny radiologem potvrdilo srůst zlomenin u pěti pacientů a výrazné zlepšení zlomenin u dalších 5 pacientů. U zbylých 10 pacientů v aktivní skupině nedošlo k další výraznější změně. V kontrolní skupině naopak došlo k srůstu pouze jedné zlomeniny a výrazně lepším výsledkům u jednoho dalšího pacienta. U zbylých 23 pacientů v kontrolní skupině nenastala žádná změna.

Výsledky tedy poukázaly na výrazný rozdíl mezi oběma skupinami. Skupina s aktivní léčbou měla dle Fischerova exaktního testu výsledky výrazně lepší. Posouzení ortopeda potvrdilo srůst devíti zlomenin a nezhojení 11 zlomenin v aktivní skupině. Naopak v kontrolní skupině došlo podle ortopeda k srůstu 3 zlomenin a nezhojení 22 zlomenin. Takže i tato byla výrazně lepší u skupiny s aktivní léčbou.

Pulzní magnetoterapie tedy významně ovlivňuje hojení zlomenin holenní kosti. Nejen že výrazně přispívá ke zkrácení doby léčby, ale i k lepšímu srůstu kostí.

Zdroj: Sharrard, W. J. (1990). A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures. The Journal Of Bone And Joint Surgery. British Volume72(3), 347-355.

Dvojitě zaslepená studie pulzních elektromagnetických polí u zpomaleného srůstání zlomenin holenních kostí / A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16287669

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.