Zefektivnění léčby syndromu bolestivého ramene

Editor: | 5 února 2020

Zefektivnění léčby syndromu bolestivého ramene pomocí pulzní magnetoterapie bylo u 56 pacientů podstupující konvenční rehabilitační cvičení testováno v randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studii (Galace de Freitas et al., 2014).

Účinky léčby u pacientů, kteří podstoupili třítýdenní aplikace pulzní magnetoterapie byly vyhodnoceny oproti kontrolní skupině bez aplikací. Vyhodnocování probíhalo s ohledem na zmírnění bolesti, zlepšení funkčnosti a posílení svalstva. Obě skupiny podstoupily rehabilitační cvičení zaměřené na posílení svalstva a výsledky byly porovnávány následující další tři měsíce.

U pacientů, kteří podstoupili navíc pulzní magnetoterapii, byla po celé tři měsíce zaznamenávána lepší funkčnost svalstva a výraznější zmírnění bolesti. Na druhou stranu u obou skupin došlo k podobnému posílení svalstva.

Výsledky této studie tedy potvrzují, že pulzní magnetické pole umocňuje rehabilitační cvičení ramene a svými účinky lépe zmírňuje bolest a zlepšuje funkčnost ramene.

Pulzní magnetoterapie tedy značně přispívá k rehabilitaci pacientů se syndromem bolestivého ramene.

Zdroj: Galace de Freitas, D. et al. (2014) Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 95 (2), 345–352.

Pulzní elektromagnetické pole a cvičení u pacientů se syndromem bolestivého ramene: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie / Pulsed Electromagnetic Field and Exercises in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139986

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Zmrzlé rameno (ztuhlé rameno), syndrom bolestivého ramene

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x