Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma

Zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou

Zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou a fibromyalgií za pomoci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie testovala se svým výzkumným týmem N. M. Shupak (2006) v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované paralelní studii.

U 31 pacientů byly hodnoceny okamžité analgetické účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole po jedné 30-ti minutové aplikaci.

Výsledky i přes absolvování pouze jedné krátké aplikace pulzní magnetoterapie potvrdily její nesporný analgetický účinek. Pacienti trpící revmatoidní artritidou okamžitě zaznamenali velmi výrazné zmírnění bolesti.

Terapeutické účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie jsou tedy ideální nefarmakologickou alternativou pro okamžitou úlevu od bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou.

Zdroj: Shupak, N. M. et al. (2006) Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients. Pain Research & Management. 11 (2), 85–90.

Vystavení specifickému nízkofrekvenčnímu pulznímu magnetickému poli: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie účinků na bolest u pacientů s revmatoidní artritidou a fibromyalgií / Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16770449

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.