Zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou

Editor: | 5 února 2020

Zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou a fibromyalgií za pomoci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie testovala se svým výzkumným týmem N. M. Shupak (2006) v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované paralelní studii.

U 31 pacientů byly hodnoceny okamžité analgetické účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole po jedné 30-ti minutové aplikaci.

Výsledky i přes absolvování pouze jedné krátké aplikace pulzní magnetoterapie potvrdily její nesporný analgetický účinek. Pacienti trpící revmatoidní artritidou okamžitě zaznamenali velmi výrazné zmírnění bolesti.

Terapeutické účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie jsou tedy ideální nefarmakologickou alternativou pro okamžitou úlevu od bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou.

Zdroj: Shupak, N. M. et al. (2006) Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients. Pain Research & Management. 11 (2), 85–90.

Vystavení specifickému nízkofrekvenčnímu pulznímu magnetickému poli: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie účinků na bolest u pacientů s revmatoidní artritidou a fibromyalgií / Exposure to a specific pulsed low-frequency magnetic field: A double-blind placebo-controlled study of effects on pain ratings in rheumatoid arthritis and fibromyalgia patients
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16770449

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Artritidy páteře

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x