O migréně mluvíme, když jde o periodicky se opakující bolesti poloviny nebo celé hlavy.

Bolest je při migréně záchvatovitá, často provázena nevolností a zvracením. Migréna má celou řadu forem a také celou řadu léčebných postupů k jejich ovlivnění.

Migréna může mít celou řadu příčin – nejčastěji cévní anomálie v mozku (zvýšenou dráždivost, výduť aj.), dále změny na podkladě poruch v oblasti krční páteře.

Vaskulární teorie udává jako příčinu vazokonstrikci s hypoxií části mozku a následnou vazodilataci, která vede k bolesti. Neurovaskulární teorie mluví o šířící se vlně deprese kortikální mozkové aktivity a současné teorie zvažují, že bolest je vyvolána hypersenzitivitou a patologickou aktivitou jádra trigeminu a jeho periferních zakončení v oblasti mening.

Projevy migrény jsou od stádia prodromů, auru, přes vlastní záchvat až po status migrenosus. Terapeuticky se podávají antimigrenika (agonista 5HT-1B/D), analgetika, nesteroidní antiflogistika, preventivně beta blokátory, aj.

Ale také je řada migrén špatně reagujících na léčbu, které nevykazují jednoznačně žádnou z výše uvedených příčin a přitom výborně reagují na celkovou detoxikaci organismu a na léčbu zaměřenou na podporu funkce jater. Jde pravděpodobně o proces vedoucí ke snížení látek v oběhu, které mohou být spouštěcím mechanismem cévních reakcí v mozkových cévách.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Migréna