Léčba ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby)

Editor: | 5 února 2020

Léčba ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby) pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie byla pod vedením prof. MUDr. Karla Trnavského testována na 40 pacientech ve specializovaném Arthrocentru v České republice.

Ankylozující spondylitida je nejznámější a nejčastější zánětlivé onemocnění obratlů páteře. V léčbě dominuje kromě medikamentózní terapie především cvičení, rehabilitační metody a některé metody balneologie.

Klinická studie v tomto případě porovnávala účinnost rehabilitačního programu založeného na pravidelném cvičení (první skupina) a léčbu s přidanou nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií (druhá skupina). Tříměsíční studie se zúčastnilo celkem 40 pacientů, vždy po 20 v každé skupině.

Standardní léčba (první skupina) zahrnovala skupinová cvičení běžná u léčby ankylozující spondylitidy, která probíhala dvakrát týdně. Během 3 měsíců bylo tedy uskutečněno 24 cvičení.

Intenzivní léčba (druhá skupina) spočívala v aplikaci měkké techniky a pulzní magnetoterapie jednou týdně, tj. 12 aplikací magnetoterapie během 3 měsíců. Výsledky byly hodnoceny v souladu s obvyklým postupem a metodologií pomocí dotazníků BASDAI a BASF.

Bylo prokázáno, že intenzivní léčba, která zahrnovala měkké techniky a aplikace pulzního magnetického pole, byla účinnější než standardní léčba. Analgetický účinek magnetoterapie byl též velmi přínosný pro celý léčebný postup, ale především pro celkovou kvalitu života pacientů.

Závěry studie tedy potvrzují, že v léčbě ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby) je možné plně doporučit kombinaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie s jednotlivými intenzivními metodami léčby.

Zdroj: Trnavský, K., Šulcová, Y., Knebortová, J. (1997) Studium účinnosti nových postupů v ambulantní léčbě nemocných s ankylozující spondylitidou, Rheumatológia, 11, (2), s. 85-90.

Studium účinnosti nových postupů v ambulantní léčbě nemocných s ankylozující spondylitidou

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bechtěrev

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x