Léčba chronické pánevní bolesti

Editor: | 5 února 2020

Léčba chronické pánevní bolesti za pomoci analgetických účinků nízkofrekvenčního pulzního magnetického polebyla testována na 21 pacientech trpících prostatitidou v randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii (Rowe et al., 2005).

Všech 21 mužů bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, přičemž kontrolní skupina podstoupila léčbu pouze s přístrojem napodobující pulzní magnetoterapii.

Léčba trvala 4 týdny a celkem došlo k 8 půlhodinovým aplikacím. Při každé aplikaci bylo pulzní magnetické pole nastaveno v prvních 15 minut na 10 Hz a ve zbývající době na 50 Hz. Účinky léčby byly vyhodnocy po 3 měsících a po jednom roce.

U aktivní skupiny došlo při prvním vyhodnocení k zmírnění bolesti v průměru o 20%, zatímco v kontrolní skupině se bolest zhoršila. Po jednom roce od ukončení léčby bylo u pacientů léčených pulzní magnetoterapií zaznamenáno dokonce 40% zmírnění bolesti. Kontrolní skupina nevykázala téměř žádné změny v intenzitě bolesti.

Toto výrazné a dlouhotrvající zlepšení u pacientů, kterým před tím v léčbě prostatitidy nepomohlo takřka nic, dokazuje podle této studie užitečnost pulzní magnetoterapie a také její významné analgetické účinky.

Zdroj: Rowe, E. et al. (2005) A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup. Journal of Urology. 173 (6), 2044.

Prospektivní, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie elektromagnetické terapie pro léčbu syndromu chronické pánevní bolesti s jednoročním sledováním / A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879822 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Zánět prostaty, zvětšení prostaty (benigní hyperplazie – BHP)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x