Léčba osteoartrózy kolenního kloubu pomocí NPMP

Editor: | 5 února 2020

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

P. Nikolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C. B. Erdogmus, J. Nicolakis, University of Vienna, Austria

Pulzní magnetická terapie se často používá k léčbě příznaků osteoartrózy. Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnání pulzního magnetického pole a terapie placebem u pacientů se symptomatickou osteoartrózou v kolenním kloubu. Pacienti dostali 84 hodin léčby, každou v délce 30 minut, jednalo se o pulzní magnetické pole nebo o placebo. Pacienti užívali léčbu sami doma, dvakrát denně po dobu šesti týdnů. Do studie bylo zařazeno 36 pacientů. 34 pacientů dokončilo studii, z nichž 2 pacienti museli být ze statistické analýzy vyloučeni, protože nepoužívali PMF dle instrukcí. Pacienti byli rozděleni do skupiny s aktivní léčbou (15) a do skupiny s placebem (17). Po šesti týdnech léčby byl WOMAC Index snížen u skupiny s pulzním magnetickým polem z 84,1 (+/- 45,1) na 49,7 (+/- 31,6) a u skupiny s placebem ze 73,7 (+/- 43,3) na 66,9 (+/- 52,9) (p=0,03). Sekundární parametry se zlepšily u skupiny s pulzním magnetickým polem výrazněji, než tomu bylo ve skupině s placebem: rychlost chůze při rychlé chůzi [+6,0 metrů za minutu (+1,6 až +10,4) vs. -3,2 (-8,5 až +2,2)], délka kroku při rychlé chůzi [+6,9 cm (+0,2 až +13,7) vs. -2,9 (-8,8 až +2,9)] a zrychlení na izokinetickém dynamometrickém testu síly [-7,0 % (-15,2 až +1,3) oproti +10,1 % (-0,3 až +20,6)].

Závěr: U pacientů se symptomatickou osteoartrózou v kolenním kloubu může PMF terapie snížit zhoršení v činnostech běžného života a zlepšit funkci kolenního kloubu.

Léčba osteoartrózy kolenního kloubu pomocí magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu.

Související diagnóza: Osteoartritida, artritida, osteoartróza

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x