Léčba pacientů s bércovými vředy a účinek NPMP

Editor: | 14 července 2020

Alekseenko A. V., Gusak V. V., Tarabanchuk V. V., Iftodii A. G., Sherbana N. G., Stoliar V. F. Chirurgie, Moskva

Bércový vřed je možné definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem vaziva a jeho nekrotizací. Bércové vředy mohou mít různé příčiny: žilní, tepenné nebo smíšené [tepenné (8 %), diabetické (3 %), poúrazové (2 %), jiné (14 %), žilní (73 %)]. Podle statistik trpí bércovými vředy až 1 % populace. Pacientů s bércovými vředy s věkem přibývá, tímto onemocněním trpí až 3,5 % pacientů nad 65 let. Zároveň jsou bércové vředy 3krát častější u žen než u mužů. Klinické studie se zúčastnilo 74 pacientů, kterým byly diagnostikovány trofi cké vředy dolních končetin. Byly vytvořeny 2 kontrolní skupiny: jedna s aktivní léčbou, druhá s placebem. Pacientům byla po dobu 10–12 dní 3krát denně aplikována léčba. Byly využity různé frekvence elektromagnetického pole.

Závěr: Po 10 až 12 dnech od začátku terapie se povrch rány úplně vyčistil od odumřelého vaziva, eliminovaly se okolní zánětlivé změny a zahájila se epitelizace (proes hojení). Tento efekt se projevil u 93 % pacientů s bércovým vředem.

Léčba pacientů s bércovými vředy a účinky magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při léčbě pacientů s bércovými vředy? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při léčbě pacientů s bércovými vředy? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při léčbě pacientů s bércovými vředy.

Související diagnóza: Bércový vřed

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x