Ovlivnění fibromyalgie

Editor: | 5 února 2020

Ovlivnění fibromyalgie nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií u 56 žen testovala studie lékařského týmu (Sutbeyaz et al.) v roce 2009 a její výsledky byly publikované ve vědeckém časopise Clinical Journal of Pain.

Cílem bylo zhodnotit klinickou účinnost nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické terapie u žen trpících fibromyalgií, což je je chronický, nezánětlivý muskuloskeletální syndrom, jeden z projevů mimokloubního revmatismu, charakterizovaný plošnou bolestí se ztuhlostí.

56 žen s fibromyalgií ve věku 18 až 60 let bylo náhodně rozděleno. 28 žen podstoupilo léčbu pulzní magnetoterapií v aktivní skupině a zbylých 28 posloužilo v kontrolní skupině s náhražkou přístroje. Léčba probíhala dvakrát denně po dobu 3 týdnů.

Výsledky léčby byly hodnoceny dotazníkem FIQ, který určuje míru projevů symptomů fibromyalgie, dále pomocí vizuální analogové stupnice k určení míry bolesti, a nakonec pacientovým celkovým hodnocením reakce na léčbu včetně zhodnocení míry deprese a nálad. Všechna tato hodnocení proběhla po 4 týdnech a po 12 týdnech od ukončení léčby.

Skupina, která podstoupila léčbu pulzní magnetoterapií, prokázala po ukončení léčby významné zlepšení ve všech bodech zhodnocení a to jak po 4 tak po 12 týdnech. V kontrolní skupině také došlo ke zlepšení, avšak pacienti na tom byli mnohem hůře při hodnocení míry projevů symptomů fibromyalgie a po 12 týdnech se jim dokonce zhoršily bolesti.

Výsledky této studie tedy jednoznačně potvrzují, že nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie zlepšuje funkci, bolest, únavu a celkový stav pacientek trpících fibromyalgií a zároveň přispívá k jejich kvalitě života díky jejím dlouhodobým účinkům.

Zdroj: Sutbeyaz, S., Sezer, N., Koseoglu, F., & Kibar, S. (2009). Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study. Clinical Journal Of Pain25(8), 722-728 7p.

Nízkofrekvenční pulzní elektromagnetická terapie u fibromyalgie: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie / Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19920724

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Před masáží

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x