Reakce lidského organismu

Editor: | 5 února 2020

Reakce lidského organismu na nízkofrekvenční magnetická pole o frekvenci 20 Hz a intenzitě 8 mT posuzovala studie (Löschinger et al., 1999), která se zaměřila na stimulaci nitrobuněčného kalcia.

Díky této studii bylo zjištěno, že pulzní magnetoterapie ovlivnila kalcium uvnitř progenitorových buňek fibroblastů. Tyto buňky vznikají bezprostředně z kmenových buněk.

Kalcium v této buňce, tedy nitrobuněčná Ca2+ signalizační molekula, kontroluje řadu buněčných metabolických a vývojových cest (je vázána bílkovinou kalmodulinem (CaM)). Právě zde působí nízkofrekvenční pulzní magnetické pole na buňku, jelikož urychluje a zlepšuje průběh těchto procesů. Nakonec dochází k výrobě oxidu dusnatého (NO) prostřednictvím syntázy oxidu dusnatého (NOS).

Oxid dusnatý způsobuje vazodilataci (rozšíření cév) působením na hladké svalstvo cév, dále erekci penisu a také uvolnění svalstva v trávicí soustavě, což hraje roli ve schopnosti střev posunovat potravu.

K tvorbě oxidu dusnatého dochází i v samotné centrální nervové soustavě, kde má zřejmě jistou roli v učení a vzniku paměti. Každopádně má zde oxid dusnatý funkci neurotransmiteru a slouží tak k přenosu nervového impulzu.

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole o frekvenci 20 Hz a intenzitě 8 mT tedy dle této studie uvolňuje svalstvo a zlepšuje prokrvení.

Zdroj: Löschinger, M. et al. (1999) Induction of Intracellular Calcium Oscillations in Human Skin Fibroblast Populations by Sinusoidal Extremely Low-Frequency Magnetic Fields (20 Hz, 8 mT) Is Dependent on the Differentiation State of the Single Cell. Radiation Research (2) p.195.

Indukce nitrobunečného kalcia v populacích lidských kožních fibroblastů pomocí sinusových extrémně nízkofrekvenčních magnetických polí (20 Hz, 8 mT) je závislá na diferenciačním stavu jediné buňky / Induction of intracellular calcium oscillations in human skin fibroblast populations by sinusoidal extremely low-frequency magnetic fields (20 Hz, 8 mT) is dependent on the differentiation state of the single cell

http://www.jstor.org/stable/3579770?seq=1#page_scan_tab_contents

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Regenerace

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x