Revmatoidní artritida (RA) a analgetické účinky nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na klouby ruky

Editor: | 5 února 2020

S. Milutinovic, S. Brankovic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju

Otevřená studie zkoumala 60 pacientů rozdělených na dvě stejné skupiny. První skupina použila EMP (5 mT, 15 Hz, 30 min) s kinezioterapií na obě ruce, zatímco druhá skupina měla pouze kinezioterapii. Během zkoušek se neměnila farmakoterapie, obě skupiny dostávaly podobné typy a dávky léků, nebyl použit žádný jiný postup z fyzioterapie. Bolest RC, MCP a PIP kloubů byla hodnocena pomocí vizuální analogové stupnice (VAS) na začátku a v desátý den léčby. Skupiny byly homogenní, pokud jde o demografické charakteristiky a anatomické změny funkční třídy podle Steinbrockera. Výsledky byly analyzovány pomocí Wilcoxonova testu. V první skupině došlo k statisticky významnému snížení bolesti (p <0,001) u RC z 62,3 mm na 37,0 mm (40,6 %), u MCP z 64,4 na 34,4 mm (46,6 %) a u PIP kloubů z 67,1 mm na 40,5 mm (39,6 %). Ve druhé skupině nebyla statisticky významná redukce bolesti u RC – z 67,6 mm na 59,5 mm (11,9 %) a u ICR – z 66,5 mm na 60,4 mm (9,2 %), zatímco průměrný podíl snížení bolesti kloubů PIP byl v rozmezí od 63,9 mm do 56,0 mm (12,4 %), (p<0,05).

Závěr: Výsledky studie poukazují na význam EMP při snižování bolesti v zápěstí u pacientů s revmatoidní artritidou.

Revmatoidní artritida a analgetické účinky magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při revmatoidní artritidě? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při revmatoidní artritidě? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při revmatoidní artritidě.

Související diagnóza: Revma (progresivní polyartritida, revmatoidní artritida)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x