Terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Editor: | 5 února 2020

Terapie funkčních poruch pohybového aparátu za pomoci běžné pulzní magnetoterapie, a hudebně řízené pulzní magnetoterapie byla na celkem 270 pacientech vyhodnocena v práci italského týmu C. Coralla (2012) na Università di Siena.

Účinky obou typů pulzní magnetoterapie byly porovnány nejen vzájemně, ale i oproti kontrolní placebo skupině, a to u 90 pacientů trpících osteoartrózou, u 30 pacientů trpících syndromem karpálního tunelu a u 150 pacientů trpících buď krční spondylózou nebo ramenní periartritidou.

Princip hudebně řízené pulzní magnetoterapie je založen na původní sinusové pulzní magnetoterapii o frekvencích do 100 Hz a intenzitě v řádu jednotek militesla.

Záznam hudební skladby, v tomto případě Koncert č. 2 c moll pro klavír a orchestr, op. 18 Sergeje Rachmaninova, moduluje pulzní magnetické pole, avšak intenzita, frekvence i tvar pulzů se v daném rozmezí původní pulzní magnetoterapie (do 100 Hz) mění v závislosti na skladbě.

Všechna vyhodnocení potvrdily výraznou účinost a bezpečnost, obou typů pulzní magnetoterapie oproti placebu.

Konkrétní výsledky nezaznamenaly výraznější rozdíl mezi standartní pulzní magnetoerapií a hudebně řízenou verzí. Obě varianty potvrdili analgetické a protizánětlivé účinky pulzní magnetoterapie u funkčních poruch pohybového aparátu.

Zdroj: Corallo, C. et al. (2012) Therapeutic application of musically modulated electromagnetic fields in the treatment of musculoskeletal disorders. European Journal of Inflammation (BIOLIFE, s.a.s.). 10 (3), 257–267.

Terapeutická aplikace hudebně modulovaného elektromagnetického pole při léčbě poruch pohybového aparátu / Therapeutic application of musically modulated electromagnetic fields in the treatment of musculoskeletal disorders

http://www.biolifesas.org/ejoi/contentsEJI10-3.pdf

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Před masáží

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)