Tvorba nových buněk a omezení vzniku jizev

Editor: | 5 února 2020

Tvorbu nových buněk a omezení vzniku jizev, případně celulitidy ověřoval tým, který zkoumal  jak pulzní magnetoterapie o frekvencí 50 Hz a intenzitě 1 mT působí na endoteliální buňky cév a tedy i kvalitu prokrvení.

Po užití magnetoterapie došlo k výraznému zvýšení proliferace – růstu a tvorby buněk – a především k jejich rychlejší migraci, čímž vzniká méně jizev.

Pulzní magnetoterapie také v tomto případě pomohla fosforylaci VEGFR-2 a tedy i snadnější aktivaci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, který mimo jiné zmírňuje postupnou degradaci buněk.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tak účinně působí proti naprogramované buněčné smrti v genomu, čímž zpomaluje stárnutí buněk.

Zdroj: Delle Monache, S. et al. (2008) Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELF-EMFs) Induce In Vitro Angiogenesis Process in Human Endothelial Cells. Bioelectromagnetics, 29(8), 640-648.

Extrémně nízkofrekvenční elektromagnetické pole vyvolává in vitro angiogenetický proces v lidských endoteliálních buňkách / Extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs) induce in vitro angiogenesis process in human endothelial cells

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18512694

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Celulitida

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x