Účinky magnetické stimulace pánevního dna u dětí s častým pomočováním

Editor: | 5 února 2020

Účinky magnetické stimulace pánevního dna u dětí s častým pomočováním bylo předmětem studie Urologického vědeckého institutu v Soulu. Působení magnetických polí o frekvenci 10 Hz bylo vyzkoušeno na 29 chlapcích a 13 děvčatech.

Pomočování provází děti už od narození. Může však začít trápit děti i rodiče přes den i v noci, když není v určitém věku dosažena úplná kontrola močového měchýře. Všech 42 pacientů trpících hyperaktivitou močového měchýře bylo proto v této studii na základě symptomů rozděleno do skupiny s nutkavou inkontinencí a do skupiny s noční enurézou, tedy poruchou schopnosti zadržet moč.

Dle záznamů vyprazdňování a nočních enuréz před a po aplikacích magnetické terapie prováděných dvakrát týdně po dobu čtyř týdnů pak byly určeny výsledky této studie. U všech testovaných pacientů byla celkově vypozorována snížená frekvence vyprazdňování. Působením magnetické terapie také došlo k významnému zvýšení funkční kapacity močového měchýře. Autoři studie však nezaznamenali žádný pokles v průměrném objemu a frekvencích nočních enuréz.

Na základě vypozorovaných skutečností lze tedy říci, že mimotělní magnetická stimulace pánevního dna u dětí trpících pomočováním má akutní účinek na jejich dysfunkci, jelikož dokáže jak snížit frekvenci vyprazdňování, tak zvýšit kapacitu močového měchýře.

Zdroj: Kim, J., Kim, M., Noh, J., Lee, H. and Han, S. (2005). Extracorporeal pelvic floor magnetic stimulation in children with voiding dysfunction. BJU International, 95(9), pp.1310-1313.

Mimotělní magnetická stimulace pánevního dna u dětí s dysfunkcí vyprazdňování / Extracorporeal pelvic floor magnetic stimulation in children with voiding dysfunction

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1464-410X.2005.05524.x

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Pomočování u dětí (enuréza)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x