Zmírnění svalové horečky

Editor: | 5 února 2020

Zmírnění svalové horečky u bicepsů pomocí nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole testoval na 30 univerzitních studentech v jihokorejském Soulu výzkumný tým Hye-Seon Jeona (2015).

Všech 30 mužů prošlo v úvodu studie vstupní prohlídkou a následně specifickým cvičením, kterým si úměrně namohli a přetížili dvojhlavý sval pažní. Taková přehnaná zátěž má za následek minimálně tří denní svalovou horečku, kterou doprovází problematické natažení a narovnání paže.

Hned po vyvolání opožděného nástupu svalové bolestivosti byli dobrovolníci rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupině byla na nejbolestivější místo na svalu třikrát aplikována desetiminutová nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, a to okamžitě po cvičení a následně po 24 a 48 hodinách. Kontrolní skupina následovala stejný postup, avšak s náhražkou přístroje.

Svalová horečka se nejvíce projevila mezi prvním a druhým dnem od cvičení a následně ustupovala.

Výsledky potvrdili, že u experimentální skupiny pulzní magnetoterapie výrazně ubrala na fyziologických potížích způsobených opožděným nástupem svalové bolestivosti.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tak výrazně zmírňuje projevy svalové horečky a ztuhlost svalstva.

Zdroj: Jeon, H.-S. et al. (2015) Effects of pulsed electromagnetic field therapy on delayed-onset muscle soreness in biceps brachii. Physical Therapy in Sport. 16 (1), 34–39.

Účinky pulzní magnetoterapie na zpožděnou bolestivost dvojhlavého svalu pažního / Effects of pulsed electromagnetic field therapy on delayed-onset muscle soreness in biceps brachii
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24906295 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Svalová únava

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x