Český výrobce patentované 3D magnetoterapie, více než 30 let.

Vyzkoušet zdarma
MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

MUDr. Peter Bednarčík CSc.

Vedoucí lékařský poradce
odborník na magnetoterapii

MUDr. Peter Bednarčík CSc.

MUDr. Peter Bednarčík CSc. se dlouhodobě se věnuje využití nízkofrekvenčního magnetického pole k podpoře hojení a regenerace organismu a jeho celkovému léčebnému využití. Od roku 1998 se aktivně věnuje poradenské činnosti v oblasti pulzní magnetoterapie. Od roku 2003 odborný lékařský konzultant pro zákazníky firmy Biomag.

Pulzní magnetoterapie

 • školící a poradenská činnost v oblasti vývoje
 • testování a využití doplňků stravy v prevenci s cílem upevnit a zkvalitnit stav zdraví
 • další využití doplňků stravy jako podpůrné léčby u řady závažných zdravotních postižení
 • poradenská činnost v oblasti pulzní magnetoterapie  – od r. 1998
 • od roku 2003 odborný lékařský konzultant pro zákazníky firmy Biomag
 • spoluautor knih Zdraví a magnetoterapie Biomag (do roku 2015 8. vydání)

Profesní životopis

 • 1979

  ukončení studia všeobecného lékařství VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udělení titulu MUDr.ukončení studia všeobecného lékařství VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udělení titulu MUDr.

 • 1983

  atestace 1.stupně v oboru Hygiena a epidemiologie

 • 1990

  nástavbová atestace z oboru Hygiena práce a nemoci z povolání

 • 1992

  obhájení kandidátské disertační práce, udělení titulu CSc.

 • 1994

  kvalifikační kurz ekologů Ministerstva obrany (MNO,VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE

 • 1997

  dosud řada kurzů a školení zaměřených na oblast hygieny práce

Dosavadní působení

 • 1980-1981

  lékař u vojenského útvaru

 • 1981-1985

  epidemiolog obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brně

 • 1985-1994

  odborný asistent hygieny práce na Katedře vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně)

 • 1994-1997

  vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce KHS Hradec Králové

 • 1997-2006

  vědeckopedagogický pracovník Katedry vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové

 • 2006-2014

  vedoucí skupiny hygieny práce katedry vojenské hygieny FVZ UO Hradec Králové (později Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové – FVZ UO)

 • 2015 –

  Po odchodu do důchodu se aktivně podílí na poradenské činnosti ve firmě Biomag Jičín v oblasti magnetoterapie a dále poskytuje konzultace v oblasti podpůrné léčby u nádorových, autoimunitních nemocí a v oblasti prevencí nemocí pro firmy Areko Praha a Phyto Prostějov.

Pedagogická činnost

 • pregraduální a postgraduální výuka posluchačů FVZ UO Hradec Králové, příslušníků zdravotnické služby AČR, příslušníků zahraničních misí před výjezdem
 • vedení kurzů pro IPVZ Praha
 • atestační příprava lékařů
 • školitel doktorandského studijního programu vojenská hygiena a nemocí z povolání

Vědecko výzkumná činnost

 • zaměření práce na problematiku hygieny práce, nemocí z povolání a komunální hygieny s důrazem na působení negativních faktorů pracovního a životního prostředí na organismus, hodnocení jejich odezvy na zdravotní stav exponovaných dále zaměření na prevenci závažných onemocnění a poškození zdraví
 • autor a spoluautor na více než 200 publikacích, přednáškách, závěrečných výzkumných zprávách, učebních textech, monografiích a expertizách nově zaváděné techniky

Jako vědecko – pedagogický pracovník Vojenské lékařské akademie se desítky let věnoval hodnocení fyziologických a patologických změn organismu při expozicích fyzikálním faktorům životního a pracovního prostředí včetně elektromagnetického záření, mikrovln, hluku a vibracím.

Odborně posuzoval zdravotní rizika při možném provozu EBR radaru při jeho případné instalaci v ČR v rámci protiraketové obrany.

Dlouhodobě se věnuje využití nízkofrekvenčního magnetického pole k podpoře hojení a regenerace organismu a jeho celkovému léčebnému využití.

Z této činnosti čerpal při spolupráci při vývoji a posuzování přístrojů Biomag – přístrojů pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii.

Seznam příspěvků a publikací na webu Biomag